Pelet Ideal


100% prirodan materijal

Tehnološki postupak proizvodnje Ideal peleta u potpunosti je automatizovan i sastoji se od niza veoma značajnih procesa kojima se određuju njegova termodinačka svojstva.

Toplotna moć 1kg Ideal peleta od oko 4.8kWh postignuta je kombinacijom drvne mase u osnovnom sastavu kao i samim vođenjem procesa proizvodnje. Proizvodni proces se zasniva na mlevenju, sušenju i presovanju kvalitetnih drvnih ostataka bukve i jele. Osim odabira kvalitetne sirovine, sušenje je jedan od najvažnijih tehnoloških procesa koji određuje toplotne karakteristike peleta. Nizak sadržaj vlage u Ideal peletu ( max 8%) rezultira odlično sagorevanje i izuzetnu kalorimetrijsku vrednost Ideal peleta.

Ideal pelet je 100% prirodnog sastava. Kao finalni proizvod, valjkastog je oblika (dužine 1-4 cm, promera 6 mm) i karakteristične svetlo braon boje. Specifična težina Ideal peleta je 690 kg/m³.

   

   

Ideal Pelet pakovanje

Ideal pelet se na tržištu nalazi upakovan u vrećama prepoznatljivog dizajna, neto mase 15kg. Osim u maloprodajnom pakovanju, pelet je dostupan i u rinfuzu za potrebe velikih toplotnih sistema.
KrovStil poseduje sopstvena distributivna vozila kojima vrši isporuku kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona.

AKCIJSKA CENA: 38000 din/t

Ugradnja

Prevoz

Informacije

Za sve dodatne informacije o proizvodima i uslugama koje Vam nudimo, molimo Vas da nas kontaktirate na email krovstil@gmail.com ili putem Kontakt stranice. Na sva pitanja ćemo odgovoriti u roku od jednog radnog dana ili kraće.